Årsmöte

Nu är det dags för Haninge-Tyresö:s årsmöte 2020

Tid:          Söndagen den 15 mars 2020 kl. 14-16
Plats:       Ribby Allé 94, Västerhaninge.
Ordför.:   Annett Haag, ordf socialnämnden Haninge kommun

Program:  Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Årsmöteshandlingarna
                 kommer at finnas tillgängliga i möteslokalen före årsmötet.

                 Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 25/3 2020.
                 Din motion kan gälla vad du vill att NEURO-förbundet
                 Haninge-Tyresö ska arbeta med lokalt och inom vår förening,
                 eller vad Länsförbundet i Stockholms Län och Riksförbundet i
                 hela landet skall ägna sig åt.

Anmälan:  Föreningen bjuder på goda mackor och öl/vatten samt kaffe
                 och kaka och därför måste vi ha förhandsanmälan senast
9/3           måndag 9/3 så vi vet hur mycket vi skall beställa.
                 Ring Margaretha 08-777 65 59 eller Gudrun 070-690 57 12.
                 Du kan förstås komma utan anmälan men då får du kanske
                 inget att äta...

                 Den nyvalda styrelsen har konstituerande sammanträde
                 direkt efter årsmötet.

                                                  Välkommen!
                                                     Styrelsen

P S Trivselgruppen startade i januari. Ring Gudrun 070-690 57 12.