Kontaktuppgifter för styrelsen

Styrelsen för Neuro Södertälje-Nykvarn, vald vid årsmötet 2022.

    • Katrin Norman, Ordförande, Tel: 070-386 11 30, katrin.norman@gmail.com
    • Magnus Lidstrom, Vice ordförande, Web, Tel: 070-755 28 02, sodertalje-nykvarn@neuro.se
    • Anna Limell, Kassör, web, Tel: 070-288 53 34, anna@limell.se
    • Christer Norman, Ledamot