Uppdrag för styrelsen

Styrelsen driver påverkansarbete i regionen med tanke på tillgänglighetsfrågor, hjälpmedel, information m.m.

  • Medverka till att bryta isolering och skapa gemenskap.
  • Bevaka intressefrågor som är regionala och samarbeta med lokalföreningarna i dessa.
  • Genomföra regionala aktiviteter till exempel möjligheter till resor, utflykter och annan rekreation