Funktionsrätten och LSS – då, nu och framåt. Lördag 13 april klockan 10 – 15

Lördag 13 april klockan 10 – 15
Funktionsrätten och LSS – då, nu och framåt
Det är 15 år sedan Sverige förband sig att följa FN:s funktionsrättskonvention och 30 år sedan
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade började gälla i Sverige.

Vad har hänt
sedan dess och hur ser situationen ut idag för personer med funktionsnedsättning?
Syftet med dagen är att ge kunskap och argument för att intentionerna med LSS och
Funktionsrättskonventionen ska förverkligas.

Vilka frågor är viktiga att driva och vad behöver
förändras?

Hur arbetar vi tillsammans i Sörmland?
 9:30 Registrering och fika.
10:00 LSS 30 år. Funktionsrättskonventionen 15 år i Sverige.
Introduktion och inledning till dagen.
10:15 Funktionsrättskonventionen – hur lever Sverige upp till kraven?
Emelie Mynde, förbundsjurist, Riksförbundet FUB.
10:45 Barnrättskonventionen. Vad kan vi lära av arbetet med att få den bli lag?
Christina Heilborn, jurist och förbundssekreterare i Riksförbundet FUB.
11:00 Bensträckare.
11:10 Nedskärningar och kvalitetskrav i LSS-bostäder.
Emelie Mynde, förbundsjurist, Riksförbundet FUB.
11:30 Exemplet Östergötland – vad kan vi göra lokalt?
Elisabeth Ingvarsson, ordf. FUB Östergötland + FUB:s andra vice ordf.
11:45 Lunch
12:45 Tillämpningen av LSS - hur ser det ut idag i Sörmland och i Sverige?
Johan Klinthammar, ordförande i Riksförbundet RBU
13:30 Framtidens funktionsrätt och LSS – vad behöver förändras?
Panelsamtal: företrädare för medverkande organisationer samt politiker.
14:30 Avslutning med fika.

Plats: Best Western Plaza Hotell, Drottninggatan 9, Eskilstuna.
Obligatorisk anmälan senast 4 april till eskilstuna@fub.se
Konferensen är öppen för alla intresserade.
FUB-medlemmar går kostnadsfritt, ange vilken lokalförening du är medlem i.
Är du medlem i annat förbund kontakta din läns- eller lokalförening.
Övriga deltagare: 385 kronor inklusive fm-/em-fika och lunch.

Presenteras av: FUB Sörmlands län. rbu Rörelsehindrade barn & ungdomar. Attention Eskilstuna Strängnäs