MS-dagen den 30 maj

MS-dagen uppmärksammas på Mälarsjukhuset den 30 maj! 💖
– Idag är det möjligt att leva ett aktivt och bra liv även om du har en MS-diagnos, säger Yvonne Friedrich som är sjuksköterska i Mälarsjukhusets MS-team. Bara de senaste åren har det kommit flera läkemedel som kan ta bort symtomen helt för många patienter.
🤓 Tillsammans med flera kollegor ur MS-teamet och en representant för länsförbundet Neuro svarar Yvonne på besökarnas frågor om MS (multipel skleros) i sjukhusets entré den här förmiddagen.
– De flesta har kunskap om sjukdomen men visst får vi en del frågor. Det är bra att vi finns här på plats och kan svara idag, säger Yvonne Friedrich.
👩‍⚕️ MS-teamet på Mälarsjukhuset vårdar omkring 280 patienter från de norra och västra delarna av länet. I teamet ingår läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, neuropsykologer, arbetsterapeuter och kuratorer. Andra professioner kan också knytas till teamet vid behov. På Nyköpings lasarett finns också ett team som jobbar med omkring 160 MS-patienter. Att jobba i team gör det enklare att ge patienten bästa möjliga vård ur alla synvinklar.