Om Neuro Skaraborg Väst/Lidköping

Omfattar Grästorp, Götene, Lidköping, Skara, Vara, Essunga

e-post: lidkoping@neuro.se /  alternativt hjomenvisst4eva@gmail.com

Föreningen bildades i Lidköping 1956 och vi hade således 60-årsjubileum 2016.

Vi anordnar trivselträffar en gång i månaden januari-maj, september-december.

På årsmötet 2020 beslutades att Neuro Lidköping byter namn till Neuro Skaraborg Väst.

 

Vår Styrelse 2020 ser ut så här

Eva Ahlström  

Britt-Marie Augustsson 

Marianne Broman 

Kerstin Eriksson 

Annika Larsson 

Torbjörn Lidén 

Ann-Sofie Thorsell