Neuro Skåne län

Götagatan 15 - 28150 Hässleholm SE

0763–261762 / 044-128710 - skane@neuro.se

 

Välkomna!
Neuro Skånes mål är att skapa en åsikt och därigenom påverka allmänheten, regeringen och organisationerna så att vårt samhälle fungerar för personer med neurologisk diagnos och dess anhöriga. Neuro Skåne kompletterar som serviceorganisation, samhällets många bristande resurser, samt som en kamratorganisation som erbjuder gemenskap, avkoppling och möjligheter att utbyta erfarenheter till ömsesidig hjälp. Neuro Skåne har enligt verksamhetsplanering under året flera kurser i samarbete med Valjevikens folkhögskola i Blekinge och ordnar även resor ibland, både inrikes och utrikes. Släpper även ett medlemsblad som vi kallar Skånebladet. 


Neuro Skåne omfattas av 7 stycken lokala föreningar runt om i länet: 

Hässleholmsbygden | Kristianstadsbygden | Lundabygden | Malmö | Västra Skåne | Åsbobygden | österlen