Rehabilitering

Rehabilitering är mycket mer än bara träning. Det är anpassning till ett så bra liv som möjligt för personer som har drabbats av sjukdom och funktionsnedsättningar. Målet är att finna en livsstilsförändring genom rehabiliteringen och därmed kunna minska sitt beroende av omgivningen.

En förhoppning är att personer upplever en ökad delaktighet i arbetsliv och fritidsaktiviteter och på så sätt mår så bra som möjligt efter egna förutsättningar.

Neuro Skånes rehabgrupp är en arbetsgrupp med medlemmar från Skånes olika lokala Neuroföreningar. Arbetsgruppen är inom det nationella nätverket inom området för rehabilitering och vi arbetar för att påverka våra aktiva inom Region Skåne och de skånska kommunerna för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra medlemmar vad gäller rehabilitering.

Vi har nu glädjen att presentera en vägledning om neurologisk rehabilitering som har framställts av oss för att ge en översikt över de rehabiliteringsmöjligheter som finns. Målsättningen med denna sammanställning är att underlätta för dig att själv kunna söka rehabilitering och vård. Parkinsons, MS, ALS, MG, NMD, polyneuropati, epilepsi, stroke med flera är diagnoser som ryms inom Neuro.

Innehållsförteckningen i Vägledning till neurologisk rehabilitering i Skåne ger en överblick över hur du kan hitta din väg till rehabiliteringsmöjligheter genom Region Skåne och din hemkommun.

Vi önskar dig en trevlig läsning och återkom gärna till oss i Neuro Skånes rehabgrupp via e-post skane@neuro.se vad du tycker om vägledningen samt om du har några ytterligare tips.

Neuro Skånes rehabgrupp

september 2021

 

Vägledningen presenterades vid Neurodagarna vid Valjeviken. Här kan den ses

Vänligen godkänn marknadsförings cookies för att kunna se videon