Neuro Skånes ombudsmöte år 2022

Anmälan in senast den 25 april!

 

Lördagen den 30 april är det dags för årets ombudsmöte och i år är det Neuro Västra Skåne som är värdförening.

Det kommer att finnas möjlighet för ombuden som valts att närvara på plats i Helsingborg, men också via zoomlänk.

Ombud väljs av varje lokalförening, oftast i samband med lokalföreningen har sitt årsmöte. 

Övriga medlemmar som önskar vara med, anmäler sig till sin lokalförening. 

250 kronor/person

Länk kommer skickas ut när det närmar sig.

För mer information, kontakta Neuro Skånes kansli: 076-326 17 62