Målarkurs med Magnus Åkesson

Senast anmälan den 3 april

Måleri & finmotorik - Alla kan måla, bara lusten finns!

Kursen ger en grund för ditt mäteri med inriktning på komposition, färg och lust!
Vi målar tillsammans och inspirerar av varandras kreativitet.

Kursledare, Magnus Åkesson är konstnär och boende i Kristianstad.
Han har arbetat som kursledare och konstpedagog under flera år och
varit ett populärt inslag bland Neuro Skånes kurser genom åren. 
Hemsida: www.magnusakesson.se 
Instagram: https://www.instagram.com/magnus6626

Kursen sker under helgen 10 - 12 maj. 
Anmäl deltagande senast den 3 april. 

Pris för 3-dagarskurs 1.100 kr/person.

Tänk på att anmäla är till kurserna så fort som möjligt, det underlättar för oss
Ring 044-128710 eller mejla skane@neuro.se och be om anmälningsblankett. Finns även på hemsidan.