Kurs nr 4 år 2024

Mer info kommer senare

Fjärde kursen på Valjeviken under hösten år 2024 blir: 

När livet inte blev som det var tänkt