Årsmötesklubba

Förslag till Neuro Skånes valberedning 2021

Neuro Hässleholmsbygden är värd Neuro Skånes ombudsmöte lördagen den 24 april via zoom för utvalda ombud. Med tanke på pågående pandemi kommer enbart styrelsen vara på plats i lokalen och på tal om styrelsen så kommer ordförande och några ledamöter att avgå. På grund av detta önskar valberedningen namn på personer som kan tänka sig att ingå i den nya styrelsen 2021/2022. Det gäller att speciellt som är intresserad av både regional och rikstäckande påverkansarbete, rehabiliteringsfrågor inom länet och intresse av fortsatt samverkan mellan lokalföreningarna.
Alla förslag är välkomna!
Skicka förslagen i god tid, senast den 14 april till amelie@neuro.se