Att leva med diagnos & friskvård

Senaste anmälan den 6 mars

 

Denna kurs riktar sig till alla medlemmar inom Neuro Skåne,
som har neurologiska funktionsnedsättningar och deras anhöriga. 
Det innebär att erfarenhetsutbytet mellan deltagarna blir ett mycket värdefullt inslag.
Samtidigt ges ett stöd av behandlingspersonal och övrig profession kring hur man
ska träna och aktivera sig för att bibehålla och om möjligt utveckla sina funktioner.
Varje del av kursen syftar till att motivera och visa på vägen att gå vidare.
Anhöriga får gärna delta på alla aktiviteter/ föreläsningar för att få ökad förståelse.

Kursen sker mitt i veckan under dagarna 10-12 april.
Anmäl deltagande senast den 6 mars. 

Pris för 3-dagarskurs 1.100 kr/person.

Tänk på att anmäla är till kurserna så fort som möjligt, det underlättar för oss
Ring 044-128710 eller mejla skane@neuro.se och be om
anmälningsblankett. Finns även på hemsidan.