Neuro Örebro län

Mellringevägen 120 B - SE

070-619 57 05 - orebro-lan@neuro.se

Välkommen till Neuro Örebro län. Neuro Örebro län består av tre lokalföreningar; Neuro Karlskoga-Degerfors, Neuro Sydnärke och Neuro Örebro. Tillsammans har föreningarna ca 360 medlemmar.

I länsförbundet arbetar vi med påverkansarbete i till exempel Rådet för funktionshinderfrågor, Länstrafiken, Centrum för hjälpmedel, Rehabmedicin, Vuxenhabiliteringen och Primärvården. Syftet är att försöka få så bra samarbete som möjligt och främja funktionerna till det bästa för personer med funktionsnedsättning.

Våra föreningar:

Innehållsansvarig: Neuro Örebro Länsförbund