Styrelsen Neuro Örebro Regionförbund

Styrelsen för Neuro Örebro Regionförbund 2023

* Ordförande Kristina Ahl, 070-201 03 51
* Ledamot Anders Axelsson, 070-786 00 69
* Kassör Bibbi Carpman, 070-3571824
* Ledamot Birgitta Lindahl
* Ledamot Vivianne Lundström
* Ledamot Dan Klarström
* Ledamot Anders Gustafsson

Innehållsansvarig: Neuro Örebro Regionförbund