Neuro Örebro Regionförbund

c/o Petra Nilsson - SE

Besöksadress: Mellringevägen 120 B, 703 53 Örebro

070-619 57 05 - orebro-region@neuro.se

Välkommen till Neuro Örebro Regionförbund. Neuro Örebro Regionförbund består av tre lokalföreningar; Neuro Karlskoga-Degerfors, Neuro Sydnärke och Neuro Örebro. Tillsammans har föreningarna ca 350 medlemmar.

I regionförbundet arbetar vi med påverkansarbete i till exempel Rådet för funktionshinderfrågor, Länstrafiken, Centrum för hjälpmedel, Neuro- och Rehabmedicinska Kliniken, Vuxenhabiliteringen och Primärvården. Syftet är att försöka få så bra samarbete som möjligt och främja funktionerna till det bästa för personer med Neurologisk diagnos.

Våra föreningar:

Innehållsansvarig: Neuro Örebro Regionförbund