Neuro Örebro Regionförbund

Välkommen till Neuro Örebro Regionförbund. Neuro Örebro Regionförbund består av tre lokalföreningar; Neuro Karlskoga-Degerfors, Neuro Sydnärke och Neuro Örebro. Tillsammans har föreningarna ca 360 medlemmar.

I regionförbundet arbetar vi med påverkansarbete i till exempel Rådet för funktionshinderfrågor, Kundforum Serviceresor, Centrum för hjälpmedel, Neuro- och Rehabmedicinska Kliniken, Vuxenhabiliteringen. Syftet är att försöka få så bra samarbete som möjligt och främja funktionerna till det bästa för personer med Neurologisk diagnos.

Våra föreningar:

Innehållsansvarig: Neuro Örebro Regionförbund