Ombud rapporterar från Neuro kongressen år 2017

NEURO KONGRESSEN 2017. Den 8-10 september på Quality Hotell Friends i Solna.

Ombud för NEURO Hässleholmsbygden:
Olof & Amelie Hedberg

Sammanfattning:

Ordförande var Peter Örn, Vice ordförande Maria Johansson från Lika Unika, 114 stycken ombud från hela Sverige, 15 observatörer från hela Sverige, representanter från Vintersol, förbundsstyrelsen och förbundskansliet.

Ombud från Skåne - alla utom Kristianstadsbygden närvarade. Malmö hade 3 stycken, resterande hade 2 ombud var på plats.

Socialminister Annika Strandhäll höll i inledningstalet, där hon bland annat påpeka hur avgörande det är att ha god dialog med de stora patientorganisationerna likt NEURO.

500 000 kronor delades ut i forskningsstipendium från NEUROFONDEN till 2 forskare på Karolinska. Bland annat studerar dem olika träningsmetoder till MS patienter. Det skänktes även pengar till ALS forskningen på Karolinska.

Nytt för i år var att de hölls ett "Påverkanstorg" i förbundsstyrelsens hjärtefrågor på lördagsförmiddagen. Detta var en möjlighet för ombuden att gå runt bland de olika motionerna och förslagen för att delta i diskussioner med andra ombud och förbundsstyrelse. Helt enkelt en möjlighet att kunna skriva yrkande och ge stöd direkt på plats inför röstningen senare på eftermiddagen.

En av förbundsstyrelsens hjärtefrågor är medlemsavgifter och under det motions ämnet hamnade Hässleholmsbygdens motion om Hedersmedlem som nr 57. Vår förening motionerade om att "Finansiering av hedersmedlem ska riksförbundet stå för, så att inte den ekonomiska biten belastar den lokalförening som vill hylla sin medlem."
Förbundsstyrelsen anser motion besvarad, då de menar att varje förening äger frågan själv om att utse hedersmedlem och bekostar själva detta medlemskap. Alltså är hedersmedlemskap inget riksförbundet man behöver skicka in ansökan om Hedersmedlem till. De hänvisar till stadgar på Föreningsservice om något skulle var oklart fortfarande.

Neuroförbundet ska man börja kalla NEURO t.ex NEURO Skåne både i skrift och text. Man kan lite grann påstå att loggan verkar vara förberedd för detta, då det är NEURO betraktaren ser i loggan först.

Nya slogan för NEURO är " Hjärnan i framtiden", men den gamla slogan får ändå fortsätta i vår anda "Tillsammans är vi starka. "

Att Neuroförbundet blir en Paraplyorganisation innebär "För att bättre kunna tillmötesgå det ökade intresse blir Neuro Sveriges första paraplyorganisation inom neurologi. Detta betyder att i framtid kan vem som helst, när som helst, var som helst bilda en förening som handlar om neurologin, inom (föreningen) Neuro."

Så här ser Neuroförbundets styrelse ut för kommande fyra års mandatperiod:

Förbundsordförande:
Lise Lidbäck, Solna, omval

Ordinarie ledamöter:
Johanna Andersson, Västerås, omval
Johan Gunnarson, Stockholm, omval
Gunilla Nilsson, Enskede, omval
Petra Nilsson, Karlskoga, omval
Uno Johansson, Töreboda, omval
Patrik Magnusson, Ljungskile, nyval
(*)Karin Rudling, Sollentuna, nyval
Peder Westerberg, Vännäs, nyval

Suppleanter:
Ann Bubére, Trosa, nyval
Kerstin Kjellin, Upplands Väsby, omval
Therèse Lange, Strängnäs, nyval

(*)
Är Överläkare och specialist inom Rehabiliteringsmedicin. Verksamhetschef för Stockholms sjukhem.

Valberedningen för år 2013-2017 (avgick)
Sammankallande
Kathleen Bengtson-Hayward, Halmstad

Eva Halleús, Lund
Anders Jonsson, Skaraborg
Lars Lemon, Järfälla

Valberedning för år 2017 - 2020 (tillträdde)
Sammankallande
Bengt Olsson, Malmö

Alexandra Fransson, Linköping
Marie Bager, Norrköping
Kristina Törnblom, Stockholm
Mari Johansson, Lycksele

Det bestämdes även att:

Taket för antalet ombud ska sänkas till 108 stycken i stället för 114 stycken.

Att ingen förening kan ha fler än 3 stycken ombud på plats från och med nästa kongress.

Det ska inte längre kallas för huvudmedlem utan enbart medlem

Det ska inte kallas för lokalförening utan enbart för Förening.

Att förbundet ska se över möjligheterna till att införa regionala förenings koordinatorer.

Att det som i dagligt tal kallas för NHR-fonden numera kallas för Hjärnfonden 1.

Att samordnad opinion i hela förbundet ska ske aktivt i hjärtefrågorna för NEURO:

 

(antingen via egna arbetsgrupper i föreningen eller via riksförbundets uppmaning till opinion i aktuell fråga.)
Patientlagen
Rehabilitering
Neurosjukvård
Hjälpmedel
LSS
Arbetsmarknaden
Tillgänglighet
Transport
Anhöriga
Framtidens förening


Avslutningsvis hälsar vår omvalda förbundsordförande Lise Lidbäck:
Tillsammans är vi starka!

På huvudsidan finner du all information om kongressen, men även protokoll och beslutsunderlag har släppts: