Foto Pixabay

Synpunkter på vården.

Hur klagar man på vården?

Om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med kan du lämna synpunkter eller klagomål. Det kan exempelvis gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikation. 

Här får du en del råd som finns att tillgå på förbundets hemsida.

Mer information om hur du ska gå tillväga finner du på Vårdguiden 1177.

 

Innehållsansvarig: Micael Karlsson