Bild Pixabay

Diagnosstöd

Det finns hundratals neurologiska diagnoser, symtom eller funktionsnedsättningar. Neuro arbetar brett, för att alla med neurologisk diagnos ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.

Oavsett diagnos har vi mycket gemensamt.

Du är inte ensam hos oss.

Här finner du Neuroförbundets lista över Neurologiska diagnoser

Behöver du någon att tala med.

Många söker idag information om sin diagnos via nätet och får många olika sanningar i sitt sökande. Det man ofta saknar är att få tala med en oberoende part om sina tankar, idéer, frågor och känslor.

Här finner du våra diagnosstödjare.

 

Innehållsansvarig: Micael Karlsson