Tandvårdsstöd
Tandvårdsstöd

Tandvårdsstöd

Det statliga tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag, samt högkostnadsskydd. Det finns som ett skydd mot höga kostnader, för att stimulera till förebyggande tandvård samt för att ge ökat stöd till dig med ökad risk för sämre tandhälsa på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom. Tandvårdsstödet administreras av Försäkringskassan. Din tandläkare eller tandhygienist kan informera dig om vilken tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd.

Mer information om det statliga tandvårdsstödet finner du här.

Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård.

Försäkringskassans informationsbroschyr  Om tandvård.                                                a              

 

Innehållsansvarig: Micael Karlsson