Sjukersättning

För den som på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning troligen aldrig kommer att kunna arbeta kan sjukersättning beviljas. För att få sjukersättning ska du vara 30–64 år, och nedsättningen av arbetsförmågan ska vara bestående.

Sjukersättning – det som många felaktigt kallar "förtidspension" – kan beviljas med 25%, 50%, 75% alt 100%, beroende på nedsättningen av arbetsförmågan.

För att har rätt till sjukersättning krävs (enligt 33 kap. i lagen Socialförsäkringsbalken) "att arbetsförmågan kan anses stadigvarande nedsatt och att medicinsk respektive arbetslivsinriktad rehabilitering inte bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga".

Sjukersättning beviljas tills vidare (den tidigare tidsbegränsade sjukersättningen är borttagen). Dock ska - enligt lagen - en ny utredning av arbetsförmågan göras av försäkringskassan vart tredje år.

Man kan ansöka om sjukersättning från och med den månad då rätten till förmånen har uppkommit, men inte för längre tid tillbaka än tre månader före månaden då du gör ansökan.

 

Här finner du mer information om sjukersättning och hur du ska gå tillväga med din ansökan.

Innehållsansvarig: Micael Karlsson