Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Transportstyrelsen anser att bedömningen av om en rörelsehindrad, som inte själv kör motordrivet fordon, regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet bör grundas på sökandens förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten. Styrelsen anser vidare att bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel.

I listan här nedan finner du länkar till information och kontaktpersoner i just din kommun om du har funderingar kring hur en ansökan går till. De flesta av länets kommuner erbjuder möjlighet till E-tjänster som gör det enkelt att fylla i en ansökan och skicka den från datorn.Är det första gången du ansöker kommer man att vilja ha ett läkarintyg, det förekommer också att man kan vilja ha en uppdatering av ditt hälsotillstånd om du tidigare har ansökt.

Om du få ett avslag på din ansökan så kan du överklaga Första instans är länsstyrelsen, och slutlig instans är Trafikverket.

Arvika
Eda
Filipstad
Forshaga
Grums
Hagfors
Hammarö
Karlstad
Kil
Kristinehamn
Munkfors
Storfors
Sunne
Säffle
Torsby
Årjäng

Åmål

Innehållsansvarig: Micael Karlsson