Information Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättning är pengar du kan ansöka om att få om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver hjälp i vardagen eller har merkostnader. Vad som räknas som merkostnader finner du information om på försäkringskassans webbplats.

Merkostnadsersättning är pengar du kan ansöka om att få om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver hjälp i vardagen eller har merkostnader. Vad som räknas som merkostnader finner du information om på försäkringskassans webbplats.

Merkostnadsersättning för vuxna .

Om du har merkostnader till följd av en funktionsnedsättning kan du ansöka om att få merkostnadsersättning.

Länken till försäkringskassans webbplats för Merkostnadsersättning för vuxna finner du här.

Merkostnadsersättning för barn

Om du har merkostnader till följd av ditt barns funktionsnedsättning kan du ansöka om att få merkostnadsersättning.

Länken till försäkringskassans webbplats för Merkostnadsersättning för barn finner du här.

Neuroförbundets lathund

https://neuro.se/media/7743/neuroforbundes-hjalpreda-om-merkostnadsersattning.pdf

Allt om merkostnadsersättning 2022-2023 för barn och vuxna

https://hejaolika.se/artikel/guide-merkostnadsersattning-for-barn-och-vuxna/

På försäkringskassans webbplats kan du också logga in och göra din ansökan direkt på nätet.

 

 

Innehållsansvarig: Micael Karlsson