LSS- Lagen om stöd och service för för vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Om du har en funktionsnedsättning och behöver stöd och service enligt LSS måste du själv ansöka om det. Du som är under 15 år, eller inte kan söka själv, kan få hjälp av en vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare att göra det. Du kan också söka stöd enligt LSS genom ditt juridiska ombud.

I regel har landstinget eller regionen ansvar för rådgivning och annat personligt stöd och kommunen ansvarar för de övriga insatserna. Kommuner och landsting eller regioner kan ha kommit överens om en annan ansvarsfördelning. Du kan kontakta din kommun för att få veta vad som gäller där du bor.

Här finner du mer information om dina rättigheter på Regionens webbplats 1177

Hur växte den fram, LSS, lagen om stöd och service för personer med funktionsnedsättningar? Och hur fungerar den idag?

Mer om detta finner du i LSS skolan 2023 på Heja olikas webbplats

Vill du ha järnkoll på reglerna för LSS-insatser för barn och unga med funktionsnedsättning? I så fall får du inte missa Socialstyrelsens nya handbok om LSS för barn och unga.

LSS Handbok Vägledning stödinsatser för barn (Heja olika)

Kommunen och försäkringskassan - vem gör vad? Hur går en ansökan till hur gör jag?

Här finner du svar på dina frågor

I länklistan nedan hittar uppgifter om vart du vänder dig i din kommun med LSS ärenden.

Du kan också ringa din kommuns växel och be att få bli kopplad till någon som handlägger LSS insatser.

Innehållsansvarig: Micael Karlsson