Pixabay Hjälpmedel

Hjälpmedel

Neurologisk diagnos berör livets alla områden. Hjälpmedel för att underlätta vardagen är ett av dessa områden och vi vill gärna ge dig stöd för att du ska hitta rätt.

För en del diagnoser finns bra medicinering och rehabiliteringsmetoder, men behovet av hjälpmedel för att underlätta vardagen kan ändå uppkomma. Våra diagnosstödjare erbjuder medlemmar råd- och stöd kring hjälpmedel.

Behöver du någon att tala med?

Här kan du komma i kontakt med Neuroförbundets diagnosstödjare.

Vill du ta del av 2017 år Neurorapport som belyser Hjälpmedel ur ett användarperspektiv finner du den här.

Hjälpmedel. Vart vänder jag mig?

Vissa hjälpmedel får du köpa själv. Flera av dessa produkter går att köpa i affärer, apotek, postorder och via web shop exempelvis varsam.se och etac.com

Personliga hjälpmedel kan du få både från landstinget och kommunen. Kommunen ansvarar för merparten av personliga hjälpmedel för vuxna, till exempel manuella rullstolar, rollatorer, badbrädor och toaförhöjare. Ibland är hjälpmedlet en del i rehabiliteringen och provas då ut av speciell personal. För att få rätt sorts hjälpmedel görs alltid en individuell bedömning.

Inom kommunen är det vanligast att enklare gånghjälpmedel och förflyttningshjälpmedel som rullstol och rollator förskrivs av arbetsterapeut eller sjukgymnast efter en bedömning i din hemmiljön. Distriktssköterskor kan hjälpa till med förskrivning av hygienhjälpmedel. När det gäller avancerade tekniska hjälpmedel till exempel elrullstolar och datorer vänder du dig till Landstinget för förskrivning.

Om du får problem med hjälpmedel där kommunen har ett huvudansvar kontakta din biståndsbedömare, arbetsterapeut eller om din kommun har hjälpmedelsservice. I kommunväxeln hjälper man dig med att få kontakt om du inte har direktnummer.

I listan nedan finns direktlänkar till var du vänder dig i just din kommun i alla de frågor som berör hjälpmedel.

Arvika
Eda
Filipstad
Forshaga
Grums
Hagfors
Hammarö
Karlstad
Kil
Kristinehamn
Munkfors
Storfors
Sunne
Säffle
Torsby
Årjäng 

Åmål

Behöver du service på hjälpmedel förskriva av Region Värmland kontaktar du i första hand Hjälpmedelsservice

054-61 71 52
Telefontid 13:00-14:30
Hjälpmedelsservice Region Värmland

Felanmälan eldrivna rullstolar,
054-61 71 43
Telefontid 08:00-09:30

Support/Felanmälan Sesam
hjalpmedelsservice.karlstad@liv.se
054-61 85 32
054-61 71 57

Information om var du vänder dig i akuta situationer finner du här.

Innehållsansvarig: Micael Karlsson