Pixabay

En översikt över ansvar och stödformer inom området funktionshinder

Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar kan få olika typer av stöd och insatser. Olika lagar reglerar de möjligheter till stöd som finns.

Här finner du en översikt över ansvar och stödformer inom området funktionshinder.

Innehållsansvarig: Micael Karlsson