Bild Pixabay

Bostadsanpassning

Vart vänder man sig?

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag gör du i din hemkommun Oftast behövs ett intyg som styrker din funktionsnedsättning och de behov som du har i bostaden. Detta görs av en läkare, arbetsterapeut eller annan behörig personal.

Hur går det till?

Ibland kommer en sakkunnig, till exempel en arbetsterapeut, på hembesök och ger förslag till kommunen på hur bostaden kan anpassas. Kommunen beslutar om bidrag till bostadsanpassning, men vem som ska utföra anpassningen bestämmer man själv. Ofta kan kommunen hjälpa till med det praktiska.

I din kontakt med den enhet som du får din vård, habilitering eller rehabilitering kan du också få svar på frågor om anpassning av bostaden.

Får du avslag på din ansökan kan du alltid få den omprövad genom att överklaga till förvaltningsrätten. Har du synpunkter på hur kommunen sköter handläggning av ärendet vänder du dig till boverket.

Mer tips och råd kring din ansökan finner du här.

Lagen om Bostadsanpassning

Bostadsanpassning - en handbok

I listan nedan finns direktlänkar till var du vänder dig i just din kommun i alla de frågor som berör bostadsanpassning.

Mer information om bostadsanpassning finner du nedan.

Läs mer på Boverkets hemsida.

Innehållsansvarig: Micael Karlsson