Bilstöd för vuxna och barn

Bilstöd är bidrag till dig som har en varaktig funktionsnedsättning och har stora svårigheter att förflytta dig eller att åka med allmänna kommunikationer. Bilstödet är till för att köpa eller anpassa ett fordon efter dina behov. 

På försäkringskassans hemsida får du svar på de flesta frågor och  hur du går tillväga med din ansökan.

 Bilstöd kan sökas till vuxna såväl som till barn.

Bilstöd för vuxna

Bilstöd för barn

Innehållsansvarig: Micael Karlsson