Arbete

Har du en funktionsnedsättning, diagnos, sjukdom eller någon svårighet? Då kan du ha rätt till stöd när du söker jobb, förbereder dig för arbetslivet och är på jobbet.

Du kan också få olika typer av stöd för att förbättra dina möjligheter på arbetsmarknaden. Det kan vara till exempel hjälpmedel, personligt stöd eller ekonomiskt bidrag till en arbetsgivare som anställer dig.

Här på arbetsförmedlingens hemsida hittar du en hel del information som kan vara till nytta för dig när du söker arbete eller stödinsatser i arbetslivet

Om du behöver speciella arbetshjälpmedel, på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom, kan Försäkringskassan ge bidrag till dig eller till din arbetsgivare. Du kan också få bidrag till en expertundersökning av vilket hjälpmedel du behöver.

Här på försäkringskassans hemsida kan du få mer information om hur du går tillväga med din ansökan.

Innehållsansvarig: Micael Karlson