Karlstads teater

Wermlands Operan har startat ett nätverk för Kultur och hälsa.

, Funktionsrätt Värmland

Tanken är att sänka tröskeln, anpassa och göra det enkelt och billigt att ta del av kultur som kan främja ökad hälsa och minska ohälsa.

                                          

Rent praktiskt går det till så att var och en bokar sina egna biljetter.
Vi behöver också vara lojala och inte ligga på biljetter som inte används. Har ni alltså bokat biljetter som inte används lämnas de åter snarast. inte samma dag..... Detta för att andra ska kunna få ta del av dessa istället.

Wermlands Operan arbetar nu med ett nytt nätverk för att nå ut med kultur som främjar hälsa.
Kultur och hälsa är ett brett begrepp och spänner över ett stort område, inledningsvis vill de börja med att rikta sig till några specifika målgrupper i samhället:
Våra målgrupper finns bland deras fokusområden:
Personer med funktionsnedsättning, kronisk sjukdom, somatisk eller psykisk
Personer med psykisk ohälsa.
Anhöriga
För alla där kulturevenemangen kan främja hälsa

Att göra det ekonomiskt mer tillgängligt i och med avsevärt lägre priser (och kanske en del föreningar går in och subventionerar ytterligare för sina medlemmar)
Tanken är också att t ex familjeföreställningen om Gullan Bornemarks sånger, att man ska kunna känna att vi kan delta även om vi behöver gå ifrån med vårt barn, ta en paus mitt i föreställningen och gå utanför, eller om man har barn/unga som på grund av sin funktionsnedsättning inte alltid agerar som "förväntat" i en social situation.
Personalen på Operan är väl införstådd med att vara extra behjälplig med information och stöd så att alla kan känna sig välkomna och trygga med hur man hittar och annat praktiskt.
Vi vet att det finns grupper som kanske inte ännu närmat sig Operan och där man förhoppningsvis kan upptäcka att ett besök där lyfter och stärker hälsan - eller i alla fall känslan av hälsa.

 

 

 

 

Innehållsansvarig: Micael Karlsson