Att hantera sorgen när livet inte blev som man tänk

Vår träff med Sjukhuskyrkan om sorgebearbetning tillsammans med anhöriggruppen blev så uppskattad och efterfrågad av andra att vi nu bjuder in till en träff för alla Neuromedlemmar att delta i - oavsett vilken diagnos man har eller om man är anhörig. Så varmt välkommen den 2 mars 2022 kl 19-20.30

Då kommer Sjukhuskyrkan och pratar om sorg och visar exempel på hur man kan bearbeta det. För visst finns det en stor sorg när en neurologisk diagnos drabbar, både den som är sjuk och de som står nära. Planer som inte blir som man tänkt. Drömmar som kanske går i kras. Sorgen finns där men man tänker kanske inte på att det är sorg man bär på.
Maria Lundberg, sjukhuspräst och Åsa Ram, sjukhuspastor, berättar om sitt arbete och erfarenheter från sorgegrupper. Du får kunskap om hur sorgeprocessen fungerar. Åsa och Maria delar även med sig av en praktisk skrivövning så ha papper och penna tillhands.
Anmäl dig via länken https://response.questback.com/neuroforbundet/sorg så får du länk till träffen i kvittot som kommer upp på skärmen. Kopiera och spara i datorn. En påminnelse med länken skickas även till den mejl du registrerar vid anmälan innan träffen. Var noga när du registrerar så att mejlen blir korrekt.
Varmt välkommen!
Är du inte medlem? Då blir du det enkelt här: https://neuro.se/engagera/bli-medlem/
Frågor? Mejla till anette.strandberg@neuro.se

Innehållsansvarig: Anette Strandberg