Stiftelsen NHR Örebro Rehabiliteringsfond

Styrelsen för Stiftelsen NHR Örebro Rehabiliteringsfond har beslutat att dela ut en summa pengar till Neuroförbundets medlemmar i Örebro län för rehabilitering, rekreation och eventuellt resekostnad under år 2023.

Man kan ansöka om medel upp till 5 000: -, endast del av ansökt belopp kan beviljas. Ansökan skall innefatta namn, adress, personnummer, Bank samt clearing- och kontonummer, diagnos och rehabilitering- eller rekreationsaktivitet.

Skicka in din ansökan senast 2023-01-31 till;
Neuro Örebro Län
Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro
eller e-post; orebro-lan@neuro.se 

Bidraget betalas ut efter genomförd rehabilitering- rekreationsaktivitet, senast 2023-12-31. Aktiviteten skall genomföras under år 2023 och kvittot/verifikationen får inte vara daterad före 2023-01-01.

Besked om bifall eller avslag lämnas efter 15/2 2023. 

Eventuella frågor besvaras av Birgitta Lindahl på tel: 070-533 77 25. 

Med vänlig hälsning
Styrelsen Stiftelsen NHR Örebro Rehabiliteringsfond

Innehållsansvarig: Neuro Örebro Länsförbund