Fåglar i solnedgång
Pixabay

Kvismaren 23/9 2018

Tranor och gäss i skymningen

Inbjudan till nya naturupplevelser i ett av våra Funktionshinderanpassade Naturreservat i länet, hoppas du vill vara med.
I väntan på skymning samlas vi på Goda Rum vid Kumla Sjöpark. kl. 14.00 och äter en god helglunch. Sedan åker vi till Öby kulle vid Kvismaren. OBS inställt vid regn!
Anmälan:
Föranmälan och betalning sker senast 17/9 till e-post: orebro-lan@neuro.se eller via telefon till vår Kanslist Petra Nilsson, tel:  070-619 57 05.
Betala till Neuro Sydnärke på Bg: 388-1109. Ange val av lunch; kött, fisk eller vegetariskt, och om speciell kost. Kostnad för lunchen: Neuromedlem, 100 kr, icke medlem 150 kr.

Varmt välkommen!