Samlingslokaler

Medlemsträffarna kommer att hållas på Finska föreningen, Kyrkbergsvägen 28A Sundsvall. (markplan och fri parkering).

Styrelsemöten hålls i kanslilokalen för funktionsförhinderrörelsen, Skeppargatan 5A Sundsvall

Färdtjänst kör till, Skepparegatan 5A  Sundsvall.

Där finns hiss som går direkt upp till lokalerna.