Neuro Medelpad

c/o Britt Eriksson - Nackstavägen 25 B - 853 51 SUNDSVALL SE

070-358 40 69 - tibastskallet@hotmail.com.

Välkommen till Neuro Medelpad.


Neuro Medelpad är en förening för dig med neurologiska sjukdomar och skador, dina närstående och andra stödjande. Vi är en ideell och fristående organisation som styrs av dig som medlem. Vi ger dig som medlem chans att träffa andra med samma erfarenheter, att bryta din isolering genom att ordna små och stora träffar, informationsstunder, utflykter med mera!

Styrelsen för Neuro Medelpad

  • Ordf. Britt Eriksson
  • Vice ordf. Kristina Boman
  • Sekr. Lars Hägglund
  • Kassör. Pelle Enarsson
  • Ledamöter: Laila Backberg,  Lars Lundahl, Ulla Åkerlund
  • Styrelsesuppleanter: Helen Morgan, Lars Molin
  • Adjungerade ledamöter: Barbro Enarsson, Anders Westin .
  • Arbetsutskottet: Anita och Lars Molin
  • Valberededning: Anita Molin, Margareta Holm
Gör till favorit