Utbildning digitala tjänster

Samhället blir alltmer digitaliserat
Alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett förmåga och förutsättningar.

Det finns mycket du kan göra digitalt.
Umgås, beställa mat och betala räkningar.
Legitimera dig digitalt med hjälp av tex Bankid.
Sjukvårdstjänster via regionens 1177.

Vill du lära känna digitaliseringens möjligheter och utmaningar.
Anmäl dig så ordnar vi en utbildning tillsammans med ABF