Träning

16.30 - 18.00 Samling 16.20

Samling 16.20 vid lasarettet huvudentre.
Vi tränar mellan 16.30 - 17.30. Därefter avslutar vi med gemensam fika