Styrelsemöte

16 januari då är det dags för årets första styrelsemöte. kl 14.00

Plats Föreningslokalen Skogsrundan 2A, KL 14.00

VÄLKOMNA!