Flera händer som möts, i olika färg. Illustration.

Samverkansträff Neuro-DHR

Vi bjuder in till information från Bostadsanpassning Karlskoga kommun.

När: 19/4 kl. 15.00-ca. 17.00
Var: Föreningslokalen, Skogrundan 2 A Karlskoga
Anmälan senast; 17/4 till Petra tel: 070-7348380

Innehållsansvarig: Neuro Kga-Dfs