Så får du ersättning för vård utomlands

Tillstånd i förväg. Om man vill söka sjukvård inom EU, på Island, i Liechtenstein, Norge eller Schweiz kan man på förhand söka tillstånd från Försäkringskassan.

Så får du ersättning för vård utomlands.

Det finns tre sätt att gå till väga för att få ersättning när du själv söker vård i utlandet.

1. Tillstånd i förväg
Om man vill söka sjukvård inom EU, på Island, i Liechtenstein, Norge eller Schweiz kan man på förhand söka tillstånd från Försäkringskassan. Ett förhandstillstånd kan man få om det rör sig om en sjukdom som behandlas av sjukvården i Sverige men där väntetiden för vården beräknas bli för lång.

Den vård man söker utomlands ska ingå i det allmänna sjukvårdssystemet i det landet. Om den utländska vårdmetoden inte används i Sverige är det viktigt att metoden är erkänd och vetenskapligt beprövad.

Om man får förhandstillstånd utfärdar Försäkringskassan ett intyg för vården, men man ska själv boka in vården och man måste själv betala resan fram och tillbaka. Det tar 2-3 månader att få sin ansökan prövad.

2. Förhandsbesked
Om man planerar att söka vård i ett EU- eller EES-land kan man få ett förhandsbesked från Försäkringskassan. Då får man veta Oman kan få ersättning i efterhand och hur högt beloppet kan bli.

3. Ersättning i efterhand
Om du inte kan vänta på tillstånd i förväg eller förhandsbesked eller redan har fått vården kan du få ersättning i efterhand. Du kan få ersättning för både privat och offentlig vård i ett annat EU- eller EES-land. Man har i princip rätt till ersättning om det rör sig om en sjukdom som man kan få vård för i den allmänna sjukvården i Sverige.

Ersättning kan ges oberoende av hur lång väntetiden är i Sverige. Man ska själv boka in och betala hela vårdkostnaden liksom resan fram och tillbaka. Kostnaden för resor och boende ersätts inte och om vården är dyrare i vårdlandet än vad den är i ditt landsting betalar du mellanskillnaden själv.

Övriga länder

Om man söker planerad vård i ett land utanför Norden, EU, Liechtenstein och Schweiz måste man i allmänhet självbetala för vårdkostnaderna.

Källa: Försäkringskassan och Vårdguiden 1177.

Denna information är förmedlad av Göran Lindblad