Om Neuro Kaprifol

Neuro Kaprifol - Livslust, delaktighet och framtidstro för alla! Vi behöver varandra!

Kaprifol är en ideell lokalförening ansluten till Neuro i Stockholm, som är en organisation för neurologiskt sjuka och handikappade samt deras familjemedlemmar och närstående. Även andra som vill solidarisera sig med vårt arbete är välkomna som stödmedlemmar .

Neuro Kaprifol - Livslust, delaktighet och framtidstro för alla!
Vi behöver varandra!

Tillsammans är vi starkare

Viktiga delar i vår verksamhet är att fungera som en kamrat– och intresseförening.

Vi försöker också påverka politiska beslutsfattare, myndigheter, organisationer och allmänna opinionen när det gäller t.ex. samhällsplanering och tillgänglighet i olika sammanhang.

De största diagnosgrupperna inom NHR är:
ALS, Ataxi, CP, Huntingtons sjukdom, Inkontinens, MS, MG, Narkolepsi, NMD, Skador av lösningsmedel, Parkinsons sjukdom, Polyneuropati, Ryggmärgsskador, Segmentell rörelsesmärta, Skolios, Stroke.

Har du ett annat neurologiskt handikapp skall du också känna dig välkommen— vi har plats för alla.

Café—MS
Vi startade en fikagrupp 2007, som vi kallar Café—MS. Detta märkte vi att det behövdes. Många människor, som inte visste att Neuroförbundet Kaprifol fanns i STO—regionen, sökte upp oss. Men för att komma till Café—MS behöver man inte vara medlem i föreningen. Vi vill visa att man inte är ensam och att vi behöver varandra.
Vi träffas första torsdagen varje månad kl. 13 på Fregatten Café i Stenungsund. Utom juli och augusti samt röda dagar. Då flyttar vi träffen en vecka framåt.
Man betalar sin egen fika, man umgås och berättar sin historia om man vill, delar erfarenheter, ger varandra tips och idéer.

Så vi vill hälsa alla välkomna!
Kontakta Janet för mer information på telefonnummer: 0303-77 39 21.

Du som bor i Stenungsund—Tjörn–Orust med omnejd
Vår målsättning är att ge dig det stöd du behöver efter en neurologisk diagnos.

Om du vill träffa andra med samma sjukdom eller liknande handikapp, finns vi här beredda att lyssna och vägleda.

Varje månad träffas vi i Café-MS och vi har målsättningen att göra gemensamma aktiviteter under året till exempel utflykter, trivseldagar, teaterbesök och resor. Vi är öppna för alla förslag!