Foto: pixabay.com

Din tumme kan avslöja risk för stroke

Med två tumavtryck kan risken för stroke upptäckas och därmed hjälpa sjukvården att sätta in förebyggande behandling i tid.

Förmaksflimmer är en stor riskfaktor för stroke och man räknar med att kunna förebygga över hundra fall av stroke under de kommande fem åren som projektet pågår, säger Johan Engdahl, överläkare och hjärtläkare, på sjukhuset i Halmstad.

Tillsammans med landstinget Stockholm har region Halland påbörjat ett projekt där man med hjälp av en liten EKG-mätare ska undersöka hur många strokefall som kan undvikas genom att i ett tidigt skede hitta dem som har förmaksflimmer.

Man vet att cirka en fjärdedel av all stroke är kopplad till förmaksflimmer och det är oerhört viktigt att man kan fånga upp dessa patienter och erbjuda dem förebyggande blodförtunnande behandling. Förmaksflimmer ger inte alltid så tydliga symtom, förklarar Johan Engdahl.

Runt 13 000 hallänningar och stockholmare i åldern 75 – 76 år erbjuds att låna hem en EKG-mätare under en tvåveckorsperiod. Med två tumavtryck på mätaren i 30 sekunder, morgon och kväll, får forskarna ett stort EKG-material att studera, vilket även gör det lättare att hitta dem som har diagnos.

Fördelen med den här mätaren är att den är lätt att använda och att mätningarna kan göras i hemmet.

I studien kommer forskarna att utvärdera om mätmetoden är effektiv som skreeningsmetod för att upptäcka förmaksflimmer och om antalet strokefall därigenom minskar.

Det här är stroke

Stroke är ett samlingsnamn på hjärninfarkt – blodpropp i hjärnan- och hjärnblödning och är en av våra stora folksjukdomar. Stroke innebär att en del av hjärnans nervvävnad skadas på grund av hämmande syretillförsel, antingen till följd av en propp, eller bristning i ett blodkärl. Årligen insjuknar cirka 30 000personer i stroke, och tre fjärdedelar av dem drabbas för första gången.

Läs mer om stroke >>

TIA – en varningssignal

TIA är en tillfällig och övergående störning i hjärnans blodcirkulation, vilket innebär att man får samma symtom som vid stroke men att symtomen försvinner helt inom ett dyn. Misstänker man att man drabbats av TIA ska man åka till sjukhuset direkt, även om symtomen försvinner. TIA kan följas av stroke inom några timmar om man inte inleder förebyggande behandling.

TECKEN PÅ STROKE ELLER TIA:

  • Plötslig svaghet eller domningar i ansikte, armar och ben, som oftast, men inte alltid uppstår bara i den ena kroppshalvan.
  • Plötslig svårighet att tala eller förstå, kan ibland te sig som förvirring.
  • Plötsligt dubbelseende eller synstörningar på ena eller bägge ögonen.
  • Plötsliga svårigheter med att gå, yrsel, svindelkänsla eller försämrad balans och koordinationsförmåga.
  • Plötslig och kraftig huvudvärk utan orsak.

Riskfaktorer för stroke

Hög ålder – Förträngning av halspulsådern – Höga blodfetter – Diabetes – Hög alkoholkonsumtion – Ärftlighet för hjärt-kärlsjukdom – Tidigare stroke eller TIA - Högt blodtryck – Rökning – Förmaksflimmer.