Årsmöte 2021

Onsdag den 10 mars hade Neuro Kaprifol årsmöte i Spekeröds Bygdegård.
Möteshandlingar hade skickats ut via mail till medlemmarna så de på så vis var kallade och kunde påverka årsmötet.
Vi fick max vara 8 deltagare enligt FHM´s restriktioner och bestod därför av endast styrelsen.

Thomas Granlund, vår uppskattade ordförande, avgick efter 5 år.
Han avtackades med en blomma och ett presentkort.
Till ny ordförande valdes Kay Lithander, som tidigare varit
vice ordförande.
Till Vice ordförande valdes Nils Sahlqvist, som var revisor 2020. 
Thomas Granlund valdes till revisor. Suppleant valdes Rune Olsson.