Årsmöte 2019

Neuroförbundet Kaprifol
kallar medlemmarna till
ordinarie årsmöte:
Lördagen den 23 februari 2019
kl. 13—17 även i år på
Billströmska Folkhögskolan, Tjörn

Vi har fått lov att vara i matsalsbyggnaden, som är handikappanpassad.
Där har vi årsmötesförhandlingar i vanlig ordning.

  • Vi har samarbete med skolans elevförbund och får deltaga i deras
    underhållning med elever från musiklinjen
  • I samband med mötet bjuder vi på förtäring i skolans matsal

Var god anmäl ditt deltagande till Thomas Granlund tel: 073-1575974 eller till
Dag Ekliden tel. 0304-473 92, mobil 076-794 47 56 senast den 16 februari 2019.

Årsmöteshandlingarna finns att få i möteslokalen innan mötets början.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsmötet.

Vi i styrelsen vill påminna om att detta är ett viktigt möte och föreningens högsta
beslutande organ.
På mötet kommer sådana väsenliga frågor som ekonomi, medlemsavgiften för 2020 samt årets resor, utflykter och övriga aktiviteter att behandlas.
Ju fler medlemmar som är med och påverkar besluten, desto säkrare är det att vi gör rätt saker i föreningen.
Valberedningen tar gärna emot fler namnförslag till styrelsekandidater.
Kontakta: Kay Lithander, mobil 072-1596093


Vägbeskrivning: Kör väg 160 över broarna och tag till vänster vid trafikljuset mot Wallhamn, Skärhamn, Rönnäng (väg 169). Vid Wallhamnskrysset, tag till höger mot Kyrkesund, Kållekärr, Kör rakt igenom Kållekärr och ca 1 km efter Kållekärr, på raksträckan, visar väg till vänster Billströmska Folkhögskolan, Stenkyrka kyrka. Vi skall vara i matsalsbyggnaden, som ligger längst fram mot stora parkeringen och vid bilvägen mot kyrkporten.

Hjärtligt välkomna till Neuroförbundet Kaprifols  årsmöte!Styrelsen
Thomas Granlund, Olov Ahlstedt, Dag Ekliden, Kay Lithander,
Janet Rutgersson, Eva-Lena Skoog och Sven-Arne Nilsson