Årsmöte 2018

Neuroförbundet Kaprifol
kallar medlemmarna till
ordinarie årsmöte:

Lördagen den 24 februari 2018
kl. 13—17 även i år på
Billströmska Folkhögskolan, Tjörn

Vi har fått lov att vara i matsalsbyggnaden, som är handikappanpassad.
Där har vi årsmötesförhandlingar i vanlig ordning.

Vi har samarbete med skolans elevförbund och får deltaga i deras
underhållning med elever från musiklinjen
I samband med mötet bjuder vi på förtäring i skolans matsal
Var god anmäl ditt deltagande till Thomas Granlund tel: 073-1575974 eller till
Dag, tel. 0304-473 92, mobil 076-794 47 56 senast den 16 februari 2018.

Årsmöteshandlingarna finns att få i möteslokalen innan mötets början.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsmötet.
Vi i styrelsen vill påminna om att detta är ett viktigt möte och föreningens högsta
beslutande organ.
På mötet kommer sådana väsenliga frågor som ekonomi, medlemsavgiften för 2019 samt årets resor, utflykter och övriga aktiviteter att behandlas.
Ju fler medlemmar som är med och påverkar besluten, desto säkrare är det att vi gör rätt saker i föreningen.
Valberedningen tar gärna emot fler namnförslag till styrelsekandidater.
Kontakta Anne-Christine Skreberg, mobil 070-754 36 88 eller Marie Anne Lithander,
tel. 0303-77 81 90.
Vägbeskrivning: Kör väg 160 över broarna och tag till vänster vid trafikljuset mot Wallhamn, Skärhamn, Rönnäng (väg 169). Vid Wallhamnskrysset, tag till höger mot Kyrkesund, Kållekärr, Kör rakt igenom Kållekärr och ca 1 km efter Kållekärr, på raksträckan, visar väg till vänster Billströmska Folkhögskolan, Stenkyrka kyrka. Vi skall vara i matsalsbyggnaden, som ligger längst fram mot stora parkeringen och vid bilvägen mot kyrkporten.
Hjärtligt välkomna till Neuroförbundet Kaprifols årsmöte!

Styrelsen
Thomas Granlund, Stig Eriksson, Dag Ekliden, Kay Lithander,
Janet Rutgersson, Anne-Christine Skreberg och Sven-Arne Nilsson

 

Lördag den 24 februari hade Neuroförbundet Kaprifol sitt årliga årsmöte på
Billströmska Folkhögskolan på Tjörn.
För 2018 avsade sig sekreterare Stig Eriksson sitt uppdrag i föreningen.
Även Anne-Christine Skreberg avsade sig sitt uppdrag. Hon har varit suppleant och
medlemsansvarig och i valberedningen för Kaprifol, och även suttit i råden för
funktionshinderfrågor i Stenungsunds kommun.
Som ny sekreterare valdes Olov Ahlstedt och för Anne-Christine i kommunala råden i Stenungsund valdes Stig Ericsson, som ny suppleant valdes Eva-Lena Skoog.
Kay Lithander valdes till valberedningen och medlemsansvarig är Dag Ekliden.
Efter årsmötet var det kaffe o fralla, sen uppträdde skolans musikelever som var
väldigt duktiga och uppskattade av åhörarna som gav dom mycket med applåder.
Årsmötet avslutades med en härlig fisksoppa och blåbärspaj.