Vi deltog i Neuropromenaden

Ett glatt gäng från Neuro Kalmar träffades i stadsparken i Kalmar för gemensam promenad på neuropromenadens sista dag.

Efter promenad blev det en gemensam fika i mysiga trädgården på Krusenstiernska.

Syftet med Neuropromenaden är att samla in pengar till forskning om neurologiska sjukdomar och symtom, exempelvis MS, Parkinson, stroke och polyneuropati. Genom att delta är du dessutom med och medvetandegör att en halv miljon svenskar lever med neurologisk diagnos.