Neuro Kalmars årsmöte 2024

Söndagen den 17 mars var det kallat till årsmöte på TIC-huset i Kalmar.
Ett 30-tal medlemmar var på plats.

Vice ordförande Marie hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Inledningsvis berättar hon att vår ordförande Krister Ekström avled i december och ger även en kort sammanfattning om hans stora arbete och representation i olika forum för Neuro Kalmar.

Vi håller en tyst minut för honom och övriga medlemmar som lämnat oss under året som gått.

Jan-Olof Torstensson väljs till att hålla i ordförandeklubban även denna gång. Inger Andersson väljs till sekreterare.
Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare väljs Lena Karlsson och Erna Barkstedt

Punkt efter punkt klubbas igenom och alla fick mötets godkännande utan invändningar.

Valberedningen, Monika Brinkenfeldt, presenterar förslagen för årets val.
Monika har efter mycket funderande fram och tillbaka valt att ta på sig ordförandeskapet under 2024.
Jan Olsson valdes in som ny ledamot, övriga fortsätter sina uppdrag ännu ett år.

Vice ordförande Marie Torstensson tackar alla för ett bra möte och avtackar Yvonne Axelsson, för långt och bra arbete i föreningen med en härlig blomsteruppsättning. Föreningens nya ordförande Monika Brinkenfeldt presenterar sig och tackar för förtroendet.

Mötet avslutas med ett intressant föredrag av Karin Davidsson om hur hon lever med och även utbildar sina egna servicehundar. Vi får även lite demonstration av vad de hjälper Karin med, öppna dörrar, ta upp saker från golvet, ta av skor och kläder. Tikko och Kitos skapar en stor trygghet i tillvaron för Karin. 

Därefter bjuds alla på pizza och fika med tårta.