Krister på Badholmen 2021.

Minnesord - Neuro Kalmars ordförande Krister Ekström har lämnat oss.

Den 7 december lämnade vår vän och kollega Krister Ekström oss för alltid.
När vi träffades för några veckor sedan, kunde vi se att Krister var oroväckande dålig och nu har vi fått beskedet att du har lämnat oss.

Käre Krister,
Minnen ramlar över oss nu, när vi samlades kring beskedet att du inte längre finns bland oss. Minnen långt tillbaka genom åren. Roliga, engagerande möten som fått oss att växa samman till den grupp som försöker göra lite skillnad.

Du har funnits där hela tiden och försökt göra skillnad.

Inom Neuro har du funnits som ledamot i förbundets styrelse. På hemmaplan har du tagit ordföranderollen i länets styrelse samt i lokalförening Kalmar. Vi har hittat dig i många styrelserum inom Kalmar län; Regionens funktionshinderråd, Kalmar kommuns tillgänglighetsråd, Funktionsrätt Kalmar län är några av dem.

År 2020 tillägnades du Kalmar kommuns tillgänglighetspris och sa då så här;
– Mycket har blivit bättre när det gäller tillgängligheten, säger Krister Ekström och nämner som exempel hissen i Kalmar slott. Men man ska veta att minsta trottoarkant innebär problem för oss med funktionshinder.

Genom ditt stora intresse för fotboll och Kalmar FF deltog du även i tillgänglighetsfrågan när Guldfågeln Arena byggdes.

Din kamp för att vi inom länet ska få Länsfärdtjänst har varit envis och outtröttlig. År efter år har du påtalat det svåra i de villkor som regionen för närvarande erbjuder de funktionshindrade. Det artiga ointresset har du envist och lugnt fortsatt försöka kämpa dig igenom och förbi.

Vi försöker ta vid nu, där du fick sluta kämpa.

Vårt stora tack Krister!

Vi i styrelserna lokalförening Neuro Kalmar, Västervik samt Länsföreningen
//genom Monika Brinkenfeldt

Tänd ett ljus till Kristers minne. https://www.e-nilssons.se