Två gubbar som hänger ut från dataskärmar och skakar hand med varandra.
Pixabay: Hälsning via två dataskärmar.

Digitalt Årsmöte 2022

Välkommen
Söndagen den 6 mars kl. 14 -16

Även detta år får vi hålla årsmötet på webben!

Vi behöver vara många för att kunna genomföra årsmötet så hjälp oss och anmäl dig.

Är du tveksam hur man gör för att delta, hör av dig så hjälps vi åt. Det är rätt enkelt – när man vet hur man gör. Det är viktigt att du deltar.

Anmälan: Senast 3 mars till Camilla Hentzell, E-post: camillahentzell@hotmail.com Mobil: 073-033 13 28
När du anmält dig skickar vi dig länken du behöver.
MEDDELA OM DU BEHÖVER HJÄLP med hur du ska använda länken när du anmäler dig. Någon av oss ringer upp dig i god tid innan mötet och lär dig.

Handlingar inför årsmötet går att läsa på hemsidan samt kommer även att visas på datorskärmen under mötet.

Vill du ha komplett verksamhetsberättelse skickad till dig? Hör av dig till Camilla!

Välkommen önskar Styrelsen