Årsmötesklubba

Årsmötet 2021 för Neuro Kalmar

Rapport från årsmötet den 7 mars 2021 som genomfördes online.

Mötet hölls precis som förra året online på grund av Coronapandemin.

Mötet hölls den 7 mars 2021. Tolv medlemmar hörsammade kallelsen att delta i mötet via  Zoom.

Krister Ekström, föreningens ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Till ordförande för årsmötet valdes PJ Tjärnberg från förbundskansliet och till sekreterare valdes Gunnie Håkansson. Mötet fortsatte med sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Här är några av de beslut som togs av mötet

  • att godkänna verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning för 2020 samt att godkänna revisionsberättelsen och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
  • att godkänna verksamhetsplan och budgetförslag för 2021.

Följande ingår i styrelsen för 2021.

Krister Ekström
Marie Torstensson
Camilla Hentzell
Gunnie Håkansson 
Kenneth Adolfsson 
Anna Karlsson 
Carl-Johan Öving 

Revisorer

Jan-Olof Torstensson 
Dante Erickzon 

Revisorersättare

Kerstin Johansson 
Barbro Eldhagen 

Valberedning

Monika Brinkenfeldt (sammankallande)
Kerstin Johansson

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.